NHẬN TIỀN CHI TRẢ VÀO VÍ ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHỆ - NHANH CHÓNG

Nắm bắt được xu hướng gia tăng sử dụng ví điện tử trong thời gian tới, VCBR đã hợp tác với các nhà cung cấp ví điện tử nhằm giúp khách hàng nhận tiền kiều hồi từ VCBR được hưởng thêm nhiều ưu đãi, tiện ích.

back top