THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 07/2024

(17/07/2024)

Do nhu cầu bổ sung nhân sự Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng và điều kiện tuyển dụng cụ thể như sau:

Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2024

(14/03/2024)

  CÔNG TY TNHH MTV KIỀU HỐI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, với số lượng và điều kiện tuyển dụng cụ thể như sau: I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU Đ..
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

(04/10/2023)

  • Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự 2023 làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

(04/10/2023)

  • Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự 2023 làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

(04/10/2023)

  • Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự 2023 làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ

(04/10/2023)

  • Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự 2023 làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2023

(30/03/2023)

CÔNG TY TNHH MTV KIỀU HỐI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Do nhu cầu bổ sung nhân sự Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:   I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN: 1. Vị trí tuyển..
Chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN

(27/06/2022)

Do nhu cầu phát triển kinh doanh Công ty TNHH Một Thành Viên Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Chi tiết

back top