Hội nghị Người lao động năm 2024

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động công đoàn, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị cũng đã lắng nghe các báo cáo về việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tình hình sử dụng các quỹ năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động năm 2023, đối thoại trực tiếp các nội dung về quy trình phối hợp giữa các phòng ban tại công ty, đề xuất xây dựng môi trường làm việc thân thiện và các chính sách chế độ có liên quan đến quyền lợi của người lao động. Ông Ngô Nhật Linh - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Phó Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và đối thoại, trả lời thỏa đáng những kiến nghị của người lao động.

Toàn cảnh hội nghị:

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

back top