Nhận tiền tại quầy VCB và Ngân hàng khác

Lợi ích của dịch vụ:

Thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Mạng lưới rộng khắp, khách hàng có thể đến bất kỳ điểm giao dịch của hệ thống Vietcombank.

Hướng dẫn nhận tiền tại quầy:

 

Người nhận mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh đến bất kỳ điểm giao dịch của hệ thống.
Cung cấp họ tên người gửi, số tiền gửi và nước gửi về & mã số chuyển tiền (nếu có)

 

back top